Aparaty dodatkowe - OrthoClinic Wrocław

Aparat TFBC (do wysuwania żuchwy)

Aparat TFBC (Twin Force) - jest to mechanizm, który po zamocowaniu na łukach aparatu stałego, koryguje dużego stopnia cofnięcie żuchwy.

Aparat Herbsta (do wysuwania żuchwy)

Aparat Herbsta - służy korekcie tyłożuchwia (czyli wady, w której żuchwa jest cofnięta). Składa się z pierścieni zamocowanych na zębach oraz bocznych trzpieni, których długość determinuje stopień wysunięcia żuchwy. Terapia tym aparatem trwa ok. 6 miesięcy i pozwala na widoczną poprawę profilu i estetyki twarzy nawet u dorosłych pacjentów.

Przykład aparatu Herbsta:

Aparat Malu (do wysuwania żuchwy)

Jest jednym z aparatów służących korekcie wad klasy II, czyli wad związanych z dotylnym położeniem żuchwy (tyłozgryz). Jest to zmodyfikowany aparat Herbsta - do wysuwania żuchwy.

Składa się z rurek i prętów, które łączone są obustronnie z aparatem stałym. W trakcie zagryzania elementy te determinują stopień wysunięcia żuchwy. Zazwyczaj jest on stosowany w trakcie leczenia ortodontycznego aparatami stałymi na okres ok 8 m-cy.

Często jest jedyną alternatywą dla leczenia z ekstrakcjami w górnym łuku zębowym. Pozwala on również w niektórych przypadkach na uniknięcie zabiegu operacyjnego na żuchwie u dorosłych pacjentów.

Aparat Dystalizer Carierre

Jest to metalowy pręcik zamocowany od górnej trójki do górnej szóstki i połączony z dolną częścią aparatu za pomocą tzw. wyciągu elastycznego. Elementem aktywnie działającym w aparacie jest właśnie wyciąg elastyczny, który łączy obie części aparatu.

Ma ona za zadanie działać niewielką siłą na zęby trzonowe i przesuwać je w odpowiednią stronę. Dzięki temu aparatowi jest możliwa precyzyjna korekta wady dotylnej np. polegającej na cofnięciu zębów górnych.

W zależności od wady zgryzu i planu leczenia u ortodonty Dystalizer Carierre może być stosowany jednostronnie lub obustronnie.

Aparat Justusa

Aparat Justusa ("z kolcami") - jest to mechanizm służący korekcie infantylnego typu połykania. Tępe "kolce" przylutowane do drutu mocowanego na górnych 6-kach sprawiają, że wysuwający się w trakcie połykania język automatycznie cofa się trafiając na nie. Dzięki temu można korygować zgryz otwarty, oraz nawyk nieprawidłowego połykania.

Maska twarzowa

Maska twarzowa - jest to aparat, który stosujemy u pacjentów najczęściej w okresie wzrostu. Służy on do wspomagania doprzedniego wzrostu szczęki np. w sytuacjach kiedy przednie zęby górne są schowane za zębami dolnymi.

Lip bumper

Lip bumper

Jest to dolny, lub górny łuk osadzony w pierścieniach ortodontycznych służący odsunięciu wargi od zębów przednich.

Przykłady Lip bumper:

Wyciąg zewnątrzustny

Wyciąg zewnątrzustny (headgear) - jest to aparat zewnątrzustny, służący przesunięciu tylnych zębów szczęki ku tyłowi, ich wydłużeniu lub skróceniu.

Przykłady wyciągu zewnątrzustnego:

Płyta Hassa (ze śrubą Hyrax) do poszerzania szczęki

Płyta Hassa - jest to aparat ortodontyczny służący poszerzeniu (rozbudowie) zwężonego łuku zębowego. Zazwyczaj stosowany w górnej szczęce, posiada śrubę (tzw. Hyrax), której rozkręcanie jest warunkiem poszerzenia. Aparat ten przyklejany jest zazwyczaj na okres 6-8 miesięcy.

Przykłady Płyty Hassa:

Utrzymywacz przestrzeni

Po utracie zęba, zarówno u dzieci jak i osób dorosłych, zęby sąsiednie zaczynają „wędrować” w kierunku wolnej przestrzeni. Podczas tego procesu zęby nachylają się, obracają, a zęby z przeciwległego łuku wydłużają. Zjawisko to jest znacznie bardziej nasilone i szybsze u dzieci. Oprócz wspomnianych zmian, prowadzi również do utraty miejsca dla zębów stałych, czego konsekwencją może być zatrzymanie zęba w kości lub jego wyrznięcie w nieprawidłowej pozycji.

Ortodontyczny utrzymywacz przestrzeni stosowany jest najczęściej w przypadku przedwczesnej utraty zębów mlecznych. Pełni rolę profilaktyczną, zapobiegając przesuwaniu się zębów sąsiednich i utraty miejsca dla zębów stałych znajdujących się jeszcze w kości.

Stałe utrzymywacze przestrzeni to zazwyczaj aparaty składające się z metalowego pierścienia, umocowanego na zębie sąsiadującym z luką, z przylutowaną metalową pętlą o długości luki, opierającą się o drugi sąsiadujący ząb.

W przypadku prowadzonego leczenia aparatem ruchomym utrzymywacz dodawany jest do użytkowanego aparatu. Ma on wtedy formę akrylowej wypustki, odchodzącej od płyty aparatu, znajdującej się w miejscu po usuniętym zębie.

W przypadku utraty zęba u osoby dorosłej, zalecane jest jak najszybsze wykonanie uzupełnienia protetycznego, który będzie pełnił rolę utrzymywacza. W przeciwnym wypadku zachodzące zmiany, mogą utrudnić lub wręcz uniemożliwić w późniejszym okresie, wykonanie uzupełnienia protetycznego.

Płyta rozklinowująca zwarcie

Płyta rozklinowująca zwarcie - jest to przezroczysta cienka płytka obejmująca zęby do granicy z dziąsłem, lub do połowy wysokości zęba. Pozwala ona na korektę położenia zębów w tzw. zgryzie głębokim. Dzięki niej dolny aparat stały nie będzie niszczony siłami nagryzu, ponieważ płyta uniemożliwia pełne zgryzienie zębów.

Przerzut podniebienny (TPA)

Przerzut podniebienny (TPA, łuk podniebienny) - jest to aparat grubołukowy z pętlą "U" przebiegający blisko podniebienia. Pętla może być otwarta do przodu lub do tyłu. Służy korekcie położenia górnych zębów trzonowych, oraz wspomaga leczenie zgryzu krzyżowego bocznego.

TPA w jamie ustnej pacjenta:

Aparat grubołukowy (typu: bi helix, quad helix)

Aparaty grubołukowe (typu: bi helix, quad helix)- są to mechanizmy umożliwiające lekarzowi poszerzenie zwężonej kości szczęki lub żuchwy. Mogą mieć różną konstrukcję, zawierać pętle lub śruby. Najczęściej zaleca się ich użytkowanie na okres kilku miesięcy.

Aparat grubołukowy typu bi helix

Aparat grubołukowy typu quad helix

Nie zwlekaj, zadbaj o siebie już dziś!

Troszczymy się zarówno o zdrowie, jak i piękny wygląd, a w rezultacie wspaniałe samopoczucie.
Potrzebujesz profesjonalnej pomocy? W OrthoClinic we Wrocławiu czeka na Ciebie szereg specjalistów - nie tylko z zakresu ortodoncji, ale też szeroko pojętej stomatologii. Nasz zespół odpowie na każde pytanie. Zadzwoń!

Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 20.00

keyboard_arrow_up