dr n.med. Katarzyna Golusik

Właścicielka gabinetu, leczenie ortodontyczne

Studia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym ukończyła w 2001 roku, otrzymując wyróżnienie i nagrodę Rektora za szczególne wyniki w nauce. Następnie odbywała roczny lekarski staż podyplomowy w Specjalistycznym NZOZ-ie przy ul. Dobrzyńskiej we Wrocławiu, jednocześnie kontynuując rozpoczętą na studiach działalność w Ortodontycznym Kole Naukowym AM we Wrocławiu. Po skończeniu stażu podjęła studia doktoranckie w Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, gdzie była członkiem Programu Wielospecjalistycznej Opieki nad Dziećmi Rozszczepowymi, prowadziła grupę badawczą Studenckiego Koła Naukowego oraz zajmowała się działalnością dydaktyczno-naukową.

Od początku 2003 roku wiedzę kliniczną i doświadczenie zawodowe pogłębiała praktykując w dwóch gabinetach stomatologicznych (NZOZ Primadent w Świebodzicach, Klinika Ortodontyczna Orthosmile we Wrocławiu). W styczniu 2006 roku przedterminowo obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską łączącą dwie dziedziny – ortodoncję oraz antropologię pt.: Zmiana cech morfologicznych profilu twarzy populacji wczesnośredniowiecznej i współczesnej Dolnego Śląska. Do marca 2009 dr Kasia była pracownikiem Samodzielnej Pracowni Wad Rozwojowych Twarzy Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu, zajmując się terapią ortodontyczną dzieci i młodzieży dotkniętej rozszczepami oraz zaburzeniami genetycznymi np. Zespołem Downa czy Crouzona. Z ogromną pasją podchodzi do dziedziny, którą wybrała już na studiach, czyli ortodoncji. Objawia się to nieustannym kształceniem, uczestnictwem w kursach i szkoleniach specjalistycznych, konferencjach naukowych oraz licznymi publikacjami w czasopismach specjalistycznych, których jest współautorką.

2023

 • Kurs „Ortodontyczne Leczenie wczesne – szerokie drogi oddechowe, piękna twarz, stabilna okluzja”
 • PITTS21 - Estetyka, funkcja i wczesna kontrola 3D. Kurs wprowadzający do systemu PITTS21.

2022

 • 18. Sympozjum Międzynarodowego Towarzystwa Kierowania Wzrostem Twarzy – Ortotropii. 23-24 września 2022r., Metropolo by Golden Tulip, Kraków

2018

 • Kurs Przedzjazdowy dr Chrisa Changa "Leczenie klasy III. Mechanika asymetryczna.Leczenie interdyscyplinarne nasilonych wad u pacjentów dorosłych", dr Chris Chang, prof.dr hab.n.med. Joanna Antoszewska-Smith, prof.dr hab.n.med. Beata Kawala, dr hab.n.med. Ewa Czochrowska , Wrocław 19.09. 2018r.
 • 21 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego i III Kongres Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej, prof.dr hab.n.med. Joanna Antoszewska-Smith, prof.dr hab.n.med. Beata Kawala, dr hab.n.med. Ewa Czochrowska, tech.dent. Iwona Urbanek-Królikowska, Wrocław 19-22.09.2018r.
 • Kurs Medyczny pt.: „Leczenie Ortodontyczne Pacjentów Dorosłych. Strategie zarządzania przypadkami Interdyscyplinarnymi. Rewolucja w zakotwieniu szkieletowym”, dr Cesare Lusi, dr hab.n.med. Beata Kawala, Wrocław 7.04.2018r.

2017

 • Kurs Medyczny „Kliniczna Doskonałość i Skuteczność” Dr Guido Sampermansa, Wrocław 27-28.10.2017r.
 • Kongres Ortodontyczny organizowany przez firmę ORTO-FAN, prof. Eustaquio Araujo, prof. Rolf G. Behrents, prof. Lysle Johnston, dr Wajeeh Khan, dr Małgorzata Kuc-Michalska, dr Peter Miles, prof. Gerald S. Samson, dr Tim Shaughnessy, Warszawa 17-20.05.2017r.

2016

 • Uczestnictwo w Kongresie "The 11th Annual World Microimplant Anchorage (WMIA) Congress. Prof. Antoszewska-Smith, Warszawa, 28-29 październik 2016
 • Ortodoncja estetyczna-ortodoncja językowa i clear aligners w połaczeniu z technikami CAD-CAM, Prof. Rafi Romano. Wrocław, 12 styczeń 2016

2015

 • Kurs Ortodontyczny "Współczesne możliwości wykorzystania zakotwiczenia szkieletowego w leczeniu ortopedycznym i ortodontycznym". Szczecin, 19 września 2015

2012

 • Kurs "Zaburzenia pionowe-leczenie zgryzu głębokiego i otwartego". Prof. Nazan Kucukkeles, dr hab.n.med. Joanna Antoszewska. Warszawa, 24 listopad 2012
 • Kurs Ortodontyczny "The C.A.D. (Coordinated Arch Development)- Skoordynowany Rozwój Łuków". Raphael L. Greenfield, Wrocław, 19-20 październik 2012
 • "Przypadki graniczne-co mozna osiagnąć bez chirurgii". Prof. Dietmar Segner, Dr Dagmar Ibe. Poznań, 27 wrzesień

2011

 • Kurs "Leczenie wad szkieletowych" Prof. Urban Hagg. Zamość, 15 września 2011

2010

 • Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Warszawa, październik 2010.

2009

 • Szkolenie dla ortodontów i logopedów z leczenia zaburzeń mięśniowych metodą Castillo-Moralesa. Wrocław, luty 2009.
 • Kurs prof. Richtera pt.: Leczenie pacjentów z klasą II aparatem Herbsta. Przypadki ekstrakcyjne kontra nieekstrakcyjne. Wrocław, kwiecień 2009.
 • Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Wrocław, wrzesień 2009.
 • Udział w Targach oraz Konferencji „Dentamed”. Wrocław, 13-15.11.2009.

2008

 • Kurs dr C. Luzi pt.: Zastosowanie mini implantów w leczeniu ortodontycznym. Warszawa, listopad 2008.
 • Kurs prof. Kokicha pt.: Leczenie ortodontyczne pacjentów dorosłych z chorobami przyzębia. Warszawa, kwiecień 2008.

2007

 • Kurs ortodontyczny prof. Kalra pt.: Nowoczesne aparaty i techniki leczenia w ortodoncji. Sopot, czerwiec 2007.
 • Kurs prof. Mulligana pt.: Biomechanika ortodontyczna. Warszawa, październik 2007.

2005

 • Kurs ortodontyczny pt. Mity dotyczące dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych. Współczesna mechanika leczenia klasy II. Terapia klasy III. Dr Lary White. Warszawa, marzec 2005.
 • Kurs ortodontyczny pt.: System MBT – przegląd leczenia ortodontycznego. Warszawa, kwiecień 2005.
 • IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Łódź, maj 2005.
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Dentamed”. Wrocław, listopad 2005.
 • Kurs ortodontyczny dr Sedelmeyera pt.: Nowoczesne zasady profilaktyki stomatologicznej. Wrocław, listopad 2005.
 • Kurs ortodontyczny dr Sandera pt.: Skuteczne metody uzyskiwania optymalnych rezultatów terapeutycznych za pomocą rodziny materiałów Ni-Ti. Wrocław, grudzień 2005.

2004

 • Kurs ortodontyczny prowadzony przez prof. dr B.H. Garcia. Ortodoncja i Ortopedia na Millenium. Warszawa, marzec 2004.
 • Konferencja PTS pt.: Postępy w diagnostyce i terapii stomatologicznej. Wrocław, listopad 2004.
 • Jubileuszowy X Kongres Stomatologów Polskich. Wrocław, kwiecień 2004.

2003

 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: Leczenie narządu żucia w wieku rozwojowym. Wrocław, październik 2003.

2002

 • Szkolenie SPLS pt.: Leczenie chirurgiczne, zachowawcze i protetyczne złamań zębowych. Warszawa, kwiecień 2002.
 • VIII Zjazd Zespołów Stomatologicznych. Łódź, wrzesień 2002.
 • „Analiza cefalometryczna wczesnośredniowiecznych i współczesnych mieszkańców Dolnego Śląska.” Teresa Matthews-Brzozowska, Janina Szeląg, Katarzyna Golusik. Forum Ortodontyczne. Jesień 2007
 • Nieekstrakcyjne leczenie ortodontyczne zgryzu otwartego – opis przypadku. Alina Strzałkowska, Katarzyna Golusik, Agnieszka Kunc, Teresa Matthews-Brzozowska. As Stomatologii, 2006, 3, 46-49.
 • Niechirurgiczne leczenie szkieletowego zgryzu otwartego z nawrotem wady w okresie retencyjnym – opis przypadku. Alina Strzałkowska, Katarzyna Golusik, Agnieszka Kunc, Teresa Matthews-Brzozowska. Dental Forum, 2006.
 • Rodzinnie występująca kraniosynostoza – opis przypadku. Familial craniosynostosis - case report. Janina Szeląg, Katarzyna Golusik, Ryszard Ślęzak, Teresa Matthews-Brzozowska. Pediatria Polska, 2006.
 • Zaburzenia zgryzowo-zębowe populacji średniowiecznej i współczesnej Dolnego Śląska. Katarzyna Golusik, Michał Sarul, Łukasz Rzeszut, Agnieszka Sieja, Teresa Matthews-Brzozowska. Dent. Med. Probl., 2005, 42, 3, 465-471.
 • Profil twardych struktur a grubość tkanek miękkich czaszki twarzowej u pacjentów dorosłych z wadami narządu żucia. Teresa Matthews-Brzozowska, Katarzyna Golusik, Henryk Filipowski. Dental Forum, 2005, 1, 32.
 • Domniemany Zespół Saethre-Chotzena oraz Zespół Crouzona – prezentacja przypadków. Teresa Matthews-Brzozowska, Katarzyna Golusik. Dent. Med. Probl., 2005, 42, 1, 189-194.
 • Żuchwa ludzka w procesie ewolucji. Katarzyna Golusik, Michał Sarul, Łukasz Rzeszut, Teresa Matthews-Brzozowska. Dent. Med. Probl., 2005, 42, 1, 103-110.
 • Współautorka pięciu rozdziałów „Dorobku naukowego Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 1949-2004″ - pamiętnika wydanego przy okazji Jubileuszu Katedry, Wrocław 23 października 2004 roku.
 • Porównanie skuteczności dystalizacyjnej wyciągu zewnątrzustnego oraz przerzutu podniebiennego. Teresa Matthews-Brzozowska, Beata Kawala, Joanna Antoszewska, Katarzyna Golusik. Dent. Med. Probl., 2003, 40, 2, 373-376.
 • Orthodontic treatment and oral hygiene in clefted and no-clefted patients. Leczenie ortodontyczne a stan higieny u dzieci z rozszczepami i bez tych wad rozwojowych. Joanna Antoszewska, Katarzyna Wicher-Golusik. Dent. Med. Probl., 2003, 40, 1, 89-92.
 • Zaburzenia liczby zębów u młodzieży legnickiej na tle mikrointoksykacji ołowiem, miedzią i cynkiem. Marta Rzepnicka, Katarzyna Wicher-Golusik, Monika Szymaniak. Stomatologia Współczesna, 9, 4, 2002, 50-54.
 • Analiza profilu materiału kranialnego z okresu średniowiecza – badania cefalometryczne. Katarzyna Golusik. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTS, Wrocław, 02.04.2005.
 • Wady klasy III-metody leczenia stosowane na różnych etapach rozwoju zębowego i kostnego. Alina Strzałkowska, Katarzyna Golusik, Teresa Matthews-Brzozowska. IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Łódź, 12-15.05.2005.
 • Różnice w profilu części twarzowej czaszki u średniowiecznych oraz współczesnych Dolnoślązaków. Katarzyna Golusik, Teresa Matthews-Brzozowska. Dolnośląski Festiwal Nauki. Wrocław, wrzesień 2005.
 • Zespołowe leczenie wad zgryzu u pacjentów dorosłych – opis przypadków. Teresa Matthews-Brzozowska, Alina Strzałkowska, Katarzyna Golusik. Jubileuszowy X Kongres Stomatologów Polskich. Wrocław, 22-24.04.2004.
 • Leczenie ortodontyczne dzieci z Zespołem Crouzona – prezentacja przypadków. Teresa Matthews-Brzozowska, Katarzyna Golusik, Katarzyna Raftowicz-Wójcik. Jubileuszowy X Kongres Stomatologów Polskich. Wrocław, 22-24.04.2004.
 • Porównanie skuteczności dystalizacyjnej wyciągu zewnątrzustnego oraz przerzutu podniebiennego. Teresa Matthews-Brzozowska, Katarzyna Golusik, Beata Kawala, Joanna Antoszewska. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: Leczenie narządu żucia w wieku rozwojowym. Wrocław, 27-28.10.2003.
 • Skuteczność dystalizacyjna wyciągu zewnątrzustnego oraz przerzutu podniebiennego – porównanie. Katarzyna Golusik, Agnieszka Brycka, Liwia Minch, Małgorzata Rzepecka. VIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych, Wrocław 2004.
 • Porównanie stanu higieny jamy ustnej dzieci z rozszczepami w obrębie jamy ustnej i bez tych wad, leczonych ruchomymi aparatami ortodontycznymi. Katarzyna Wicher-Golusik, Magdalena Gruszka, Irena Witkowicz. Praca wyróżniona. VI Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych, Wrocław 2001.
 • Zaburzenia liczby zębów u młodzieży legnickiej na tle mikrointoksykacji Pb, Cu, Zn. Katarzyna Wicher-Golusik, Monika Szymaniak, Marta Rzepnicka. Praca wyróżniona. VI Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych, Wrocław 2001.

2004-2006:
Opiekun grupy badawczej Studenckiego Koła Naukowego Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu.
od 01.2003:
Polskie Towarzystwo Stomatologiczne (sekcja ortodontyczna).
2000-2002:
Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii.
2000-2002:
Przewodnicząca i członkini SKN Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu.
2000-2001:
Członkini SKN Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu.
1998-2000:
International Federation of Medical Students Association (IFMSA).

dr n.med. Beata Bielicka

Ortodoncja

Jestem absolwentką Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Studia ukończyłam z wyróżnieniem w 2003 roku otrzymując list gratulacyjny od Jego Magnificencji Rektora Akademii Medycznej za osiągnięcia w nauce (średnia ocena 4,96). Roczny staż podyplomowy odbyłam w Przychodnia ZOZ we Wrocław przy ul. Legnicka 61.Od roku 2004 do 2012 byłam asystentem w Katedrze Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji AM we Wrocławiu, gdzie prowadziłam zajęcia dydaktyczne dla studentów III, IV i V roku z zakresu ortodoncji oraz zajmowałam się badaniami naukowymi z dziedziny ortodoncji, publikując liczne prace w literaturze medycznej.

2019

 • Kurs Medyczny pt.: „ Usuwać czy nie usuwać: Diagnoza i leczenie wad zgryzu i zaburzeń estetycznych twarzy u pacjentów ortodontycznych” , dr Massimo Lupoli - Wrocław 6.04.2019r

2018

 • Kurs Medyczny pt.: „Leczenie zgryzu otwartego i głębokiego”, dr Guido Sampermans – Kraków 21.10.2018r.
 • 21 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego i III Kongres Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej, prof.dr hab.n.med. Joanna Antoszewska-Smith, prof.dr hab.n.med. Beata Kawala, dr hab.n.med. Ewa Czochrowska, tech.dent. Iwona Urbanek-Królikowska – Wrocław 19-22.09.2018r.
 • Kurs Medyczny pt.: „Kiedy i jak leczyć wady klasy II”, prof. Mazan Kucukkeles,  dr n.med. Joanna Jabłońska-Zrobek – Warszawa 22.04.2018r.
 • Kurs Medyczny pt.: „Leczenie Ortodontyczne Pacjentów Dorosłych. Strategie zarządzania przypadkami Interdyscyplinarnymi. Rewolucja w zakotwieniu szkieletowym”, dr Cesare Lusi, dr hab.n.med. Beata Kawala – Wrocław 7.04.2018r.

2017

 • Kurs Medyczny pt.: „Planowanie leczenia chirurgicznego”, dr n.med. Małgorzata Rzepecka-Skupień, dr Szymon Chojnowski – Poznań 8.12.2017r.
 • Kurs Medyczny pt.: „Kliniczna Doskonałość i Skuteczność”, dr Guido Sampermansa – Wrocław 27-28.10.2017r.
 • Pierwsze „Forum Interdyscyplinarne – Ortognatyka, Ortodoncja, Implantologia, Estetyka”, dr n.med.Lidia Minch, dr n.med. Jarosław Doliński, dr n.med. Rafał Nowak – Wrocław 20.10.2017r.

2016

 • Kurs Medyczny pt.: „ Nowoczesna ortodoncja”, dr Mauricio Gonzalez Balut D.D.S.– Wrocław 10-21.05.2016r.

2015

 • Kurs Ortodontyczny pt.: "Idąc do przodu - progresywne podejście do diagnozy na podstawie estetyki twarzy",  dr Thomas R. Pitts i dr Duncan Brown – Warszawa 6-7.05.2015r.

2012

 • Kurs Ortodontyczny pt.: „ The C.A.D. (Coordinated Arch Development)– Skoordynowany Rozwój Łuków” – Wrocław 19-20.10.2012r.

2011

 • Dwutygodniowy kurs dr Geralda S. Samsona, pt.: „Mechanika ortodoncji: dodawanie, odejmowanie i całość” – Warszawa 27-28.05.2011r.

2010

 • Kurs dr Daniel Rollet pt.: „ Zastosowanie aparatów do reedukacji w codziennej praktyce” – Wrocław 16.01.2010r.

2009

 • XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Kurs teoretyczny pt.: „ Leczenie przyczynowe wad dotylnych” – Wrocław 9.09.2009r
 • Rozprawa doktorska pt.: „ Ocena profilu twarzy w wadach zgryzu leczonych bez i z ekstrakcjami zębów przedtrzonowych”, zakończona przyznaniem tytułu Doktora Nauk Medycznych w zakresie Stomatologii – Specjalność : Ortodoncja – Wrocław 27.03.2009r.

2008

 • Nagroda zespołowa za monografię pt.: „Wrocławska szkoła protetyki stomatologicznej” pod redakcją naukową dr hab. Haliny Panek prof. nadzw. wydaną w 2008r. przez Akademię Medyczną im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego – Wałbrzych – Zamek Książ 2-4.10.2008r. „Primum non nocere w protetyce stomatologicznej” – Przedstawienie pracy pt.: „Kompleksowe leczenie koronowo-korzeniowego złamania zęba przedtrzonowego – opis przypadku”
 • Kurs Medyczny pt.: „Leczenie Ortodontyczne Dorosłych” – Kraków 27-28.06.2008r.

2007

 • Kurs Medyczny 3M Unitek, pt.: „Introduction to MBT, Aligning, and leveling, Overbite/Overjet, Space Closing Mechanics, Twinblock, and MBT, Smart Clip cases, Innovations to MBT,” zaprezntowany przez Dr John Scholey, Dr Simon Wolstencroft – Wrocław 25.05.2007r.
 • Konferencja naukowa „Czynniki środowiska, a stan zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii” – Nałęczów 25-27.04.2007r.
 • Dwutygodniowy kurs medyczny pt.: „Profesjonalna komunikacja i obsługa pacjenta w gabinecie stomatologicznym” – Wrocław 10-11.04.2007r.

2006

 • Konferencja regionalna 3M Unitek, oraz Kurs Medyczny pt.: „MBT - Mc.Laughlin, Bennett, Trevisi System: Treatment Mechanics with Selfligating Brackets, TAD Micro-Implants, Adult Patients Treatment, Orthodontic Camouflage In Hypodontia Cases, Class III Treatment. Zaprezentowana przez Dr Lars Christensen, Dr Colin Melrose, Dr John Scholey, Dr Simon Littlewood. - Bielsko Biała 8-9.12.2006r.

2005

 • Sesja szkoleniowa DENTAMED – Szkolenie: pt.: „ Estetyka wypełnień z materiałów kompozytowych GC Gradia Direct w zębach przednich i bocznych – własne doświadczenia i wskazówki praktyczne”, „ Dokładniejsza i szybsza endodoncja, czy to możliwe? Endo Master- mikrosilnik z autorewersem i endometrem. Mini Master i ultradźwiękowe systemy endodontyczne”, „ Rozwiązywanie problemów z usuwaniem trudnych złogów nad i poddziąsłowych z zastosowaniem końcówek profilaktycznych W&H: Profin i Prophy, skalera Mini Master i piaskarki profilaktycznej Airflow”. „Zmierzch turbiny. Kątnica przyspieszająca – siła i precyzja w ręku”. – Wrocław 4-5.11.2005r.
 • IV Dolnośląskie Targii Stomatologiczne – DENTAMED 2005, oraz Konferencja Naukowo - Szkolemiowa pt.: ”Kompleksowe leczenie stomatologiczne – nowe metody diagnostyki i terapii.” Zorganizowana przez Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Katedrę Protetyki Stomatologicznej i Katedrę Periodontologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Zaprezentowała pracę pt.: „Ocena zapotrzebowania na leczenie z zastosowaniem małoinwazyjnych rekonstrukcji protetycznych u młodocianych.” – Wrocław 4-5.11.2005r.
 • Konferencja naukowa „Holistyczne spojrzenie na pacjenta w wieku starszym” Prezentacja pt.:”Przygotowanie ortodontyczne pacjentów dorosłych do leczenia protetycznego” – Wrocław 8.10.2005r.
 • Kurs Doskonalący pt.: „Wybrane zagadnienia z chirurgii stomatologicznej” , - Wrocław 27.09. 2005r.
 • Kurs specjalizacyjny z zakresu ortodoncji pt.: ”Analiza zdjęć rentgenowskich i cefalometria”– Wrocław 18-21.01.2005r.

2004

 • Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji obchodów 55-lecia Katedry i Zakładu Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu Przewodnicząca konferencji Prof. dr hab. Teresa Matthews Brzozowska - Wrocław 23.10.2004r.

lek.dent. Kornelia Rumin

Ortodoncja

W 2011 roku ukończyła z wyróżnieniem Wydział Lekarsko – Dentystyczny UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Podczas stażu podyplomowego pracowała w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Od początku studiów była ukierunkowana, aby zająć się ortodoncją – jedną z wymagających, ale jednocześnie bardzo satysfakcjonujących dziedzin stomatologii.

Dzięki wysokiemu wynikowi z Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego w listopadzie 2013 roku dostała się na rezydenturę z ortodoncji w Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji UM we Wrocławiu. Po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego pod kierunkiem Pani dr hab. n. med. Joanny Antoszewskiej-Smith i złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dniu 19.03.2018 roku, doktor Kornelia uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie ortodoncji.

Na co dzień rozwija się zawodowo pracując w ośrodku akademickim. Z przyjemnością uczestniczy również w kursach i konferencjach naukowych. Ortodoncja jest dziedziną, która zmusza do myślenia i wymaga indywidualnego podejścia do każdego pacjenta. Osiągnięcie sukcesu jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiedniej mechaniki leczenia i przykładaniu uwagi do detali. Każdy wyleczony pacjent jest przyjemnym akcentem w jej pracy, po której stara się odpocząć, najchętniej podczas wyjazdów tych bliższych i tych dalekich. Nie odmawia sobie również czasu spędzonego na literaturze dobrej książki albo w otoczeniu przyjaciół.

 • Szkolenie specjalizacyjne pod kierunkiem dr hab. n. med. Joanny Antoszewskiej-Smith zakończone złożeniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego i uzyskaniem tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji w dniu 19.03.2018 roku.
 • 90-ty Kongres Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Warsaw Orthodontic Congress 2015
 • Kurs Ortodontyczny dr Thomasa Mulligan'a z mechaniki leczenia
 • Kurs Ortodontyczny prof. Hyo-Sang Park "Miniimplanty jako wzmocnienie zakotwienia". Szczecin, 19 września 2015

lek.dent. Marta Czyż

Ortodoncja

Doktor Marta ukończyła Wydział Lekarsko - Stomatologiczny na Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, otrzymując Dyplom Lekarza Stomatologa w roku 2004. Swój staż podyplomowy odbywała w latach 2004-2005 w "M&M Andrych". Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy zdała w roku 2005.

Pani doktor specjalizuje się zarówno w ortodoncji, jak również stomatologii zachowawczej, protetyce, endodoncji i periodontologii. Jednakże największym zainteresowaniem u doktor Marty cieszy się ortodoncja, która należy do jednej z bardziej wymagających dziedzin stomatologii oraz zmusza do indywidualnego podejścia do każdego przypadku z osobna.

 • Kurs Medyczny dr Massimo Lupoli „ Usuwać czy nie usuwać: Diagnoza i leczenie wad zgryzu i zaburzeń estetycznych twarzy u pacjentów ortodontycznych”, dr Massimo Lupoli, Wrocław 6.04.2019r.
 • 21 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego i III Kongres Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej, prof.dr hab.n.med. Joanna Antoszewska-Smith, prof.dr hab.n.med. Beata Kawala, dr hab.n.med. Ewa Czochrowska, tech.dent. Iwona Urbanek-Królikowska, Wrocław 19-22.09.2018r.
 • Kurs przedzjazdowy dr Chrisa Changa „Leczenie klasy III. Mechanika asymetryczna. Leczenie interdyscyplinarne nasilonych wad u pacjentów dorosłych.” dr Chris Chang, prof.dr hab.n.med. Joanna Antoszewska-Smith, prof.dr hab.n.med. Beata Kawala, dr hab.n.med. Ewa Czochrowska, Wrocław 19.09.2018r.
 • "Rozwiązania praktyczne w ortodoncji"
 • "Ortodoncja dla dentystów ogólnie praktykujących" cz. I, IAO
 • "Ortodoncja dla dentystów ogólnie praktykujących" cz. II, IAO
 • "Case finishing - Zakończenie przypadków w ortodoncji" cz.I, Derec Mohony
 • "Case finishing " cz.II, Derec Mohony
 • "Chirodoncja"

lek.dent. Ewelina Litwinowa-Barnaś

Ortodoncja

Doktor Ewelina w 2014 roku uko ń czy ł a studia lekarsko - dentystyczne na Uniwersytecie Medycznym im. Piast ó w Ś l ą skich we Wroc ł awiu. Roczny sta ż podyplomowy odby ł a w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wroc ł awiu. Od pocz ą tku swoj ą karier ę zawodow ą powi ą za ł a z ortodoncj ą uczestnicz ą c w wielu presti ż owych kursach i szkoleniach. Prowadzone przypadki ukierunkowuje na uzyskanie maksymalnie estetycznych efekt ó w leczenia. Du żą uwag ę przywi ą zuje nie tylko do estetyki u ś miechu ale tak ż e do poprawy rys ó w twarzy oraz profilu pacjenta. Ś ci ś le wsp ół pracuje z wieloma specjalistami z dziedziny stomatologii oraz medycyny estetycznej

2021

 • Kurs ortodontyczny Dr Morten Laursen „ Localization and Treatment of Asymmetries of class II patients” 23.04.2021
 • Kurs medyczny „Okluzja i planowanie leczenia. Praktyczne protokoły postępowania oparte na filozofii Kois Center 3.04.2021 webinar

2020

 • Kurs ortodontyczny Dr Peter Csiki „ Aesthetic driven orthodontics with the Pitts Protocols” 06.11.2020
 • Kurs ortodontyczny Dr Wassim Bouzid „ Smiles Creation with Pitts Protocol” 09.05.2020
 • Kurs ortodontyczny Dr Tom Pitts, Dr Duncan Brown „ Esthetics and Function with 3D Controlled Efficiency” 03.04.2020

2019

 • Kurs ortodontyczny Dr Peter Csiki „ Planowanie leczenia ukierunkowane na osiągnięcie możliwie najlepszych wyników estetycznych” Kraków, 28.09.2019
 • Uzyskanie certyfikatu z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta Wrocław, 19.01.2019

2018

 • Kurs ortodontyczny Dr Michael Schuber ,, Sprowadzenie zębów zatrzymanych ,,
  Waszawa 01.12.2018
 • Kurs ortodontyczny Dr Guido Sampermans ,, Leczenie zgryzu otwartego i głębokiego,,
  Kraków 26.10.2018
 • 21 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego i III Kongres Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej, prof.dr hab.n.med. Joanna Antoszewska-Smith, prof.dr hab.n.med. Beata Kawala, dr hab.n.med. Ewa Czochrowska, tech.dent. Iwona Urbanek-Królikowska – Wrocław 19-22.09.2018r.
 • Kurs certyfikacyjny Orthocaps -leczenie ortodontyczne systemem Twin Aligner
  Warszawa 15.09.2018
 • Kurs ortodontyczny Prof. Nazan Kucukkeles ,, Kiedy i jak leczyć klasę II ,,
  Warszawa 20. 04.2018
 • Kurs ortodontyczny Dr Cesare Luzi ,,Strategia zarządzania przypadkami interdyscyplinarnymi. Rewolucja w zakotwieniu szkieletowym,, Wrocław 07.04.2018

2017

 • Kurs ortodontyczny Prof. Hyo-Sang Park ,, Miniimplanty jako wzmocnienie zakotwienia,, Warszawa 2-3.12.2017
 • Kurs ortodontyczny Dr Guido Sampermans ,,Kliniczna doskonałość i skuteczność-Wrocław 27-28.10.2018
 • Kurs ortodontyczny Dr Grzegorz Sanocki -system Damona-Wrocław 21.10.2017
 • Forum interdyscyplinarne- Ortognatyka, Ortodoncja, Implantologia, Estetyka-Wrocław 20.10.2017
 • WOC-Warszawski kongres ortodontyczny - Prof. Eustaquio Araujo, Prof. G.Behrents, Prof. L. Johnston, Dr. Wajeeh Khan, Prof. Gerald S. Samson- Warszawa, 17-20.05.2017

2016

 • Kurs stomatologiczny „ Odbudowy adhezyjne- rozwiązania klasyczne oraz obarczone ryzykiem” Wrocław 13.05.2016

2013

 • WDI-III Międzynarodowy kongres Implantologiczny, Estetyka w Implantologii „ Wrocław, 26-27.04.2013
 • Czynniki protetyczne wpływające na stabilność tkanek wokół implantu
  Wrocław, 2013

lek. dent. Dariusz Bury

Ortodoncja

Doktor Dariusz ukończył studia lekarsko-dentystyczne na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Jest także absolwentem studiów licencjackich w zakresie techniki ortodontycznej oraz studiów magisterskich zdrowia publicznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jego praca magisterska została oceniona wyróżniająco. Podczas studiów był członkiem Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Katedrze Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji oraz SKN Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Społecznie działał w komisji weryfikującej projekty ogólnopolskiej kampanii społecznej „Mam haka na raka”, co pokazuje, że jest otwarty na wszelkie inicjatywy nie tylko z zakresu stomatologii, ale szeroko rozumianego zdrowia.

Ortodoncja jest specjalnością, której lek.dent. Dariusz Bury oddaje się bez reszty i to rozwój w tej dziedzinie motywuje go do poszerzania wiedzy oraz umiejętności zdobywanych na licznych kongresach i kursach ortodontycznych. Żadna inna dziedzina stomatologii nie sprawia mu tyle radości i osobistej satysfakcji.

W pracy zawodowej niezwykle ceni sobie dobry kontakt z Pacjentami oraz Współpracownikami. Jest zwolennikiem holistycznego podejścia do leczenia Pacjentów oraz ścisłej, interdyscyplinarnej współpracy wielu specjalistów z dziedziny stomatologii i medycyny estetycznej. W ortodoncji fascynuje go nie tylko kreacja estetyki uśmiechu, ale również estetyki twarzy.

2019

 • Wkrótce opublikujemy tu opis

lek.dent. Klaudyna Śliwińska

Ortodoncja

Tytuł lekarza dentysty uzyskała w 2013r. kończąc Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Staż podyplomowy odbyła w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

W swojej pracy łączy wiedzę z kilku dziedzin stomatologii, szczególnym jej zainteresowaniem cieszy się ortodoncja. Doktor Klaudyna zajmuje się leczeniem ortodontycznym, zachowawczym z endodoncją oraz pedodoncją. Dba o wysoką estetykę i efekt końcowy leczenia.

Komfort pacjenta i spokojna atmosfera podczas wizyty jest dla niej najważniejsza. Stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w kursach i szkoleniach. Prywatnie uwielbia spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu, jej pasją są góry, rower i podróże.

2024

 • Peter Csiki: Nowe wymiary protokołów i techniki estetycznego leczenia dla perfekcyjnego uśmiechu.

2023

 • cykl szkoleń OrthoNavi III, IV - wady pionowe, wady kl.III, leczenie ortodontyczno - chirurgiczne, leczenie ortodontyczno - protetyczne, leczenie retencyjne
 • Pitts21 - estetyka, funkcja i wczesna kontrola 3D, kurs wprowadzający do systemu Pitts21
 • Global Pinnacle Series: Zaawansowane stosowanie protokołu leczenia dr. Pitts'a

2022

 • Łuki podniebienne i inne aparaty grubołukowe
 • Sympozjum Międzynarodowego Towarzystwa Kierowania Wzrostem Twarzy - Ortotropii - "Ortodontyczne leczenie wczesne - szerokie drogi oddechowe, piekna twarz, stabilna okluzja"
 • Technika pracy z drutem ortodontycznym
 • Cykl szkoleń OrthoNavi Superior I, II -  Wady poprzeczne, leczenie wczesne, wady kl.II, ekstrakcje w ortodoncji, aparaty ortodontyczne i i ch mechanika, estetyka i jej rola w leczeniu ortodontycznym

2021

 • Aparaty stałe I, II - kurs warsztatowy
 • Cefalometria i analiza modeli ortodontycznych
 • Badanie pacjenta i planowanie leczenia ortodontycznego
 • Współczesne spojrzenie na etiopatogenezę, diagnostykę i leczenie raka jamy ustnej z perspektywy lekarza stomatologa jako onkologa pierwszego kontaktu
 • Jak sprawić by ząb wyglądał jak ząb a wypełnienie pasowało do zgryzu
 • Bruksizm - aktualny stan wiedzy
 • Planowanie leczenia - od czego zacząć kompleksowe leczenie

2020

 • Praktyczne kompendium współczesnej radiologii

2018

 • Podstawowy kurs pierwszej pomocy BLS+AED

2017

 • Cykl szkoleń - Endodoncja I, II, III
 • Odbudowa zniszczonych zębów wypełnieniami typu Inlay/Onlay
 • Kompleksowa rehabilitacja układu stomatognatycznego
 • Ochrona Radiologiczna Pacjenta

2016

 • Wykonanie mostu adhezyjnego przy pomocy włókien typu podwiązka. Szynowanie zębów
 • Leczenie kanałowe i rekonstrukcja korony po leczeniu endodontycznym
 • Restodoncja od kanału do korony, czyli systemowe rozwiązania dla zębów leczonych endodontycznie

2015

 • Preparacja zębów pod korony i mosty. Atraumatyczna dla przyzębia metoda własna
 • Opracowanie kanałów korzeniowych na 3 sposoby
 • Metody odbudowy i wzmocnienia struktur zębów po leczeniu endodontycznym. Endoprotetyka - nowe możliwości diagnostyki i leczenia
 • Endokorona - praktyczny kurs preparacji na modelach

2014

 • Praktyczne zastosowanie licówek Direct Venear
 • Szkolenie z umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem
 • Biomimetyczne i protetyczne aspekty odbudowy zębów bocznych
 • Odbudowy na wkładach z włókien szklanych
 • Problemy śluzówkowo - dziąsłowe - diagnostyka i leczenie
 • GC Gaenial - nowy wymiar estetyki

2013

 • Metody zabezpieczania oszlifowanych zębów filarowych
 • Ergonomiczna praca licówkami kompozytowymi - nowa alternatywa dla pacjenta
 • Forum Dentysty Praktyka
 • Kliniczne aspekty opieki stomatologicznej u kobiet ciężarnych
 • Nowe drogi w profilaktyce stomatologicznej
 • Izolacja pola zabiegowego z zastosowaniem trójwymiarowego koferdamu OptiDam

2012

 • Odbudowa zebów po leczeniu endodontycznym

lek.stom. Anna Paluchniak

Stomatologia

Ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu w roku 1999. Doktor Anna zajmuje się stomatologią zachowawczą i endodoncją, jak również wykonuje standardowe zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej i protetyki.

Doktor Anna kładzie szczególny nacisk na komfort pacjenta, a dzięki swojej cierpliwości i empatii jest bardzo skuteczna w leczeniu najmłodszych pacjentów.

Stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach i warsztatach praktycznych.

2021

 • 23.01.2021 Choroby ogólnoustrojowe w codziennej praktyce stomatologicznej
 • 25.01.2021 Zespół endo- perio
 • 01.03.2021 Współczesne spojrzenie na etiologię, diagnostykę i leczenie raka jamy ustnej
 • 27.03.2021 Czynniki wpływające na gojenie się zmian okołowierzchołkowych
 • 12.04.2021 Istotne interakcje leków w praktyce lekarza stomatologa

2020

 • 10.01.2020 Uzupełnienia ruchome nieosiadające
 • 29.02.2020 Możliwości współczesnej periodontologii
 • 12.09.2020 Rekonstrukcja zwarcia
 • 5.11.2020 Covid 19
 • 6.11.2020 Współczesne trendy w leczeniu endodontycznym zębów
 • 7.11.2020 Rewitalizacja miazgi

2019

 • 11.05.19 "Aktualne trendy i nowe metody bezpiecznego i szybkiego opracowania kanałów"
 • 30.05.19 "Bezpośrednie odbudowy zębów przednich"
 • 7.09.2019 Stany nagłe w gabinecie lekarskim
 • 7.11.2019 Wprowadzenie do współczesnej radiologii stomatologicznej

2018

 • 6.04.2018 Choroby odkleszczowe
 • 12.05.2018 Analiza transakcyjna w relacji lekarz- pacjent
 • 6.10.2018 Odbudowa pojedynczych braków mostami adhezyjnymi na wloknie szklanym
 • 26.10.2018 ABC powodzenia w endodoncji

2017

 • 11.03.2017 Kursy Stomatologiczne z zakresu Stomatologii dziecięcej podczas 25 Międzynarodowych Targów Stomatologicznych w Krakowie, Krakdent: 
  - Leczenie chorób mizagi u dzieci. Diagnostyka i metody leczenia zębów mlecznychoraz stałych z niezakończonym rozwojemkorzenia, powikłania, dr n. med. Agnieszka Wal - Adamska
  - W jaki sposób trwale i estetycznie odbudowywać zęby mleczne? Od wypełnień do koron całkowitych, dr n. med. Michał Sobczak, FIADT
 • 7.04.2017 Pośrednia i bezpośrednia odbudowa estetyczną w odcinku przednim
 • 12.05.17 "Pośrednie odbudowy adhezyjne w odcinku bocznym",
 • 20.05.17 "Praktyczne aspekty cementowania w odcinku bocznym",
 • 20-21.10.2017 Medycyna z głową, warsztaty interdyscyplinarne
 • 6.11.17 "Od wierzchołka korzenia do ostatecznego wypełnienia",

2016

 • 09.12.2016 Wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego,
 • 26.11.2016 Wypełnianie kanałów bez tajemnic
 • 13.05.2016 Odbudowy adhezyjne
 • 18.03.2016 Leczenie kanałowe i rekonstrukcja korony po leczeniu endodontycznym

Pozostałe

 • Endozasadzki, czyli jak przeżyć w kanałach
 • Rejestracja zwarcia centralnego u pacjentów w rekonstrukcjach estetycznych
 • Powikłania w endodoncji
 • Odbudowy adhezyjne
 • Stomatologia precyzyjna-rekonstrukcje bezpośrednie ubytków tkanek twardych zębów
 • Jak likwidować skutki choroby przyzębia, czyli profilaktyka wtórna
 • Diagnostyka radiologiczna w stomatologii
 • Planowanie estetycznego leczenia protetycznego
 • Uzupełnienia pełnoceramiczne - korony i mosty

lek.dent. Sabina Zakrzewska-Pik

Stomatologia

Doktor Sabina jest absolwentką Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, którą ukończyła w 2006 roku. Za swoje szczególne osiągnięcia uważa prace w zakresie pedodoncji. Pani doktor bardzo lubi pracę z dziećmi. W pracy z najmłodszymi pacjentami, a także ich rodzicami udało jej się wypracować metody kontaktu, które skutecznie pomagają w przeprowadzeniu leczenia nawet tych początkowo niechętnych, czy też przestraszonych młodych pacjentów. Doktor Zakrzewska-Pik stale poszukuje nowych metod z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji, protetyki, jak i psychologii w celu profesjonalnego wykonywania swojej pracy. Pani doktor stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach i szkoleniach z zakresu stomatologii.

2021

 • "Błąd lekarski a powikłanie w endodoncji." prof. dr hab. Mariusz Lipski -luty 2021
 • "Współczesne spojrzenie na etiopatogenezę, diagnostykę i leczenie raka
  jamy ustnej z perspektywy lekarza stomatologa jako onkologa pierwszego
  kontaktu"dr hab. n. med. Mariusz Szuta-luty 2021

2020

 • ENDOCMENTARZYK powikłania, dylematy,problemy w endodoncji -czerwiec 2020
 • "Rewitalizacja miazgi – nowa metoda leczenia zębów z niezakończonym rozwojem korzenia" prof. dr hab. Mariusz Lipski -listopad 2020
 • "Praktyczne kompendium współczesnej radiologii stomatologicznej" dr n. med. Mariusz Bochniak - grudzień 2020
 • "Chirurgia stomatologiczna wczoraj i dziś" dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec, prof. SUM -grudzień 2020
 • "Współczesne trendy w leczeniu endodontycznym zębów" prof. dr hab. Mariusz Lipski -listopad 2020
 • "Choroby błony śluzowej jamy ustnej – vademecum dentysty praktyka" dr n. med. Mariusz Bochniak -październik 2020
 • „Powikłania w endodoncji”dr. n. med. Marta Maciak -październik 2020
 • XIII Konferencja Rozwiązywanie Sytuacji Klinicznych w Pediatrii.
  Podejmowanie decyzji diagnostyczno-terapeutycznych w praktyce, zorganizowanego w dn. 30.05.2020
 • CHOROBY OGÓLNOUSTROJOWE W CODZIENNEJ PRAKTYCE STOMATOLOGICZNEJ Kierownik Naukowy Kursu: Dr n. med. JAN NIENARTOWICZ -styczeń 2020

2019

 • Zmiany błony śluzowej j. ustnej o charakterze owrzodzeń- różnicowanie i zasady postępowania. Prof. dr hab. Małgorzata Radwan- Oczko -listopad 2019

2018

 • Ochrona radiologiczna pacjenta- egzamin 1.12.2018

2017

  Kursy Stomatologiczne z zakresu Stomatologii dziecięcej podczas 25 Międzynarodowych Targów Stomatologicznych w Krakowie, Krakdent 11.03.2017:
 • "Traumatologia uzębienia - zapobieganie powikłaniom i drogado sukcesu: w jaki sposób możemy zapewnić trwały sukces i uniknąć porażki" dr n. med. Leszek Sawicki
 • "Leczenie chorób mizagi u dzieci. Diagnostyka i metody leczenia zębów mlecznychoraz stałych z niezakończonym rozwojemkorzenia, powikłania", dr n. med. Agnieszka Wal - Adamska
 • "W jaki sposób trwale i estetycznie odbudowywać zęby mleczne? Od wypełnień do koron całkowitych", dr n. med. Michał Sobczak, FIADT

2016

 • Stomatologia dziecięca.
 • Diety eliminacyjne- moda czy konieczność?.
 • Praktyczne aspekty chirurgii stomatologicznej w praktyce lekarzy ogólnie praktykujących..

2015

 • Dyplom programu edukacyjnego Medycyny Praktycznej „ Stomatologia” pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
 • Nowoczesna endodoncja z zastosowaniem mikroskopu- praktyczne spojrzenie. Wykład i warsztat..

2014

 • Planowanie leczenia protetycznego od pierwszej wizyty pacjenta do pracy ostatecznej.

2013

 • Ochrona radiologiczna pacjenta

2012

 • Aspekty kliniczne wykonywania uzupełnień stałych, w szczególności koron i mostów protetycznych.
 • Choroby błony śluzowej jamy ustnej- vademecum dentysty praktyka.
 • Periodontologiczne konsekwencje błędnych procedur stomatologicznych.

2011

 • Ocena skuteczności terapii endodontycznej w aspekcie nowych możliwości powtórnego leczenia.
 • Trudne przypadki leczenia endodontycznego.
 • Współczesne trendy w leczeniu endodontycznym zębów II.
 • Obrazowanie wolumetryczne w radiodiagnostyce stomatologicznej- trzeci wymiar pantomografii.

2009

 • Estetyka porcelany do uzyskania na jednej wizycie w Twoim gabinecie- czy to możliwe?.
 • Implant Care Program- Zdrowa jama ustna pacjentów implantowanych.
 • Wkłady metalowe a wkłady z włókien szklanych- procedury osadzania wkładów.
 • Zasady estetycznej rekonstrukcji tkanek zębów przy zastosowaniu materiałów z włókien szklanych, materiałów kompozytowych i ceramicznych.
 • Urazy twarzoczaszki.
 • Daj technikowi solidny wycisk- technika poprawnego pobierania wycisku z zastosowaniem A- silikonów.
 • FORUM DENTYSTY PRAKTYKA 2009, 2010, 2011, 2012r.

2008

 • Współczesne trendy w leczeniu endodontycznym I.
 • Rola lekarza praktyka we wczesnym rozpoznawaniu nowotworów twarzy i jamy ustnej.

2007

 • Estetyczna stomatologia adhezyjna.
 • Algorytm leczenia kanałowego. Antybiotykoterapia zakażeń zębopochodnych.

2006

 • Praktyczna stomatologia estetyczna: od wybielania po mosty na włóknie szklanym

Maj 2023r.

 • „Pacjent z cukrzycą i innymi chorobami metabolicznymi w gabinecie
  stomatologicznym.” dr n. med. Teresa Koblik , specjalista diabetolo

Marzec 2023r

 • SESJA CHIRURGICZNA targi Krakdent

Grudzień 2022r.

 • "Powikłania miejscowe i ogólnoustrojowe stanów zapalnych obszaru
  głowy, szyi ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zębopochodnych". dr hab.n.med. Mariusz
  Szuta

Listopad 2022r.

 • "Współczesna radiologia stomatologiczna w rozwiązywaniu wątpliwości diagnostycznych" dr n.
  med. Mariusz Bochniak

Wrzesień 2022r.

 • "Perforacje zębów : przyczyny, diagnostyka, zapobieganie i leczenie" prof.dr hab.n.med. Mariusz
  Lipski

Kwiecień 2022r.

 • CHIRURGICZNA SESJA Targi Krakdent

Grudzień 2021r.

 • "Znieczulenia miejscowe w stomatologii" dr hab.n.med. Mariusz Szuta

Listopad 2021r.

 • "Powikłania polekowe w praktyce lekarza stomatologa" dr hab. n. med. Jarosław Woroń
 • "Kliniczne postępowanie przy wykonawstwie uzupełnień całoceramicznych" dr n. med. Paweł
  Witek

Październik 2021r.

 • "Diagnostyka i leczenie grzybic jamy ustnej" dr n. med. Rafał Wiench
 • "Repetytorium z rentgenodiagnostyki stomatologicznej – analiza przypadków trudnych i
  nietypowych" dr n. med. Mariusz Bochniak

Wrzesień 2021r.

 • "Leczenie protetyczne hipodoncji siekaczy bocznych górnych u pacjentów dorosłych" dr n. med.
  Barbara Rafałowicz

Sierpień 2021r.

 • "Powtórne leczenie endodontyczne."prof. zw. dr hab. n. med. Mariusz Lipski

Czerwiec 2021r.

 • "Perforacje – przyczyny, diagnostyka, postępowanie. Jak radzić sobie w różnych sytuacjach
  klinicznych." dr n. med. Marta Maciak
 • "Ogólnoustrojowe stany nagłe zagrożenia zdrowotnego w gabinecie stomatologicznym" dr
  hab.n.med. Mariusz Szuta
 • "Pacjent diabetologiczny i endokrynologiczny w gabinecie stomatologicznym" dr n. med. Teresa
  Koblik

Maj 2021r.

 • "Obrazowanie wolumetryczne w radiodiagnostyce stomatologicznej –trzeci wymiar pantomografii"
  prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska
 • "Kobieta ciężarna w gabinecie stomatologicznym" dr n. med. Zofia Pankrac

Kwiecień 2021r.

 • "Bezklamrowe ruchome uzupełnienia protetyczne" dr n. med. Paweł Witek

Luty 2021r.

 • "Współczesne spojrzenie na etiopatogenezę, diagnostykę i leczenie raka
  jamy ustnej z perspektywy lekarza stomatologa jako onkologa pierwszego
  kontaktu" dr hab.n.med. Mariusz Szuta

lek. dent. Robert Podgórski

Chirurgia stomatologiczna, implantologia

Specjalista Chirurgii Szczękowo Twarzowej. Absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na Wydziale Lekarsko- Stomatologicznym i Lekarskim. Pracownik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

W 2014 ukończył specjalizację z Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Klinice Chirurgii Szczękowo Twarzowej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Zdobywał wiedzę praktyczną i teoretyczną podczas pobytów w Uniwersyteckich Klinikach Chirurgii Szczękowo Twarzowej w Niemczech: Klinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie Ruhr Universitaet Bochum Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Universitätsklinikum Tübingen.

Zajmuje się głównie chirurgią jamy ustnej, zaawansowaną chirurgią implantologiczną, zabiegami regeneracji kości oraz tkanek miękkich, umożliwiającymi uzyskanie optymalnego efektu kosmetycznego.

Członek POLFACES Polskiego towarzystwa Chirurgów Sczękowo Twarzowych. EUROFACES Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Szczękowo Twarzowych. Uczestnik wielu prestiżowych kursów w kraju i za granicą.

Autor i współautor publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych.

2019

 • Wkrótce opublikujemy tu opis

lek.dent. Krzysztofa Kazanowska

Stomatologia

W 2009 roku doktor Krzysztofa ukończyła Uniewersytet Medyczny we Wrocławiu na wydziale lekarsko-dentystycznym. W swojej pracy najbardziej lubi zajmować się leczeniem zachowawczym oraz protetycznym.

Jest autorem publikacji naukowej z dziedziny periodontologii w Advanced experimental medical biology journal („The role and application of exfoliative cytology in diagnosis of oral mucosa pathology- contemporary knowledge with review of the literature”).

Przez rok Pani doktor pracowała w dublińskiej klinice dentystycznej.

Oprócz szkoleń i wyjazdów związanych z pracą zawodową doktor Krzysia bardzo ceni sobie aktywność na świeżym powietrzu oraz podróże.

 • Atraumatyczna na przyzębia preparacja pod korony i mosty
 • Licówki kompozytowe - nowa alternatywa dla pacjenta
 • Mosty adhezyjne jako jednodniowa procedura
 • Kompozytowe wkłady koronowe (inlay/onlay) - łatwe rozwiązanie trudnych sytuacji klinicznych
 • Rewolucyjny jednonarzędziowy system opracowywania kanałów korzeniowych - Wave one
 • Endodoncja może być skuteczna i bezpieczna. Spotkanie z praktykiem
 • Mikroskopowy kurs pierwotnego leczenia kanałowego

Agnieszka Stępień

Dyplomowana Higienistka Stomatologiczna oraz koordynator asystentek

W 2014 roku Pani Agnieszka ukończyła Szkołę medyczną uzyskując tytuł Higienistki Stomatologicznej. Jest osobą bardzo ambitną, która wiele od siebie wymaga, aby swą wiedzą i doświadczeniem móc służyć Państwu jak najlepiej. Pani Agnieszka, aby móc sprostać Państwa oczekiwaniom stale podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach, a także targach z zakresu stomatologii i ortodoncji. Dzięki temu ma okazję wzbogacać swoją wiedzę i jednocześnie gromadzić informacje na temat najnowszych technik i materiałów stosowanych w obu tych dziedzinach.

Pani Agnieszka jako dyplomowana higienistka stomatologiczna przeprowadza w naszym gabinecie zabiegi z zakresu higienizacji jamy ustnej (skaling, piaskowanie, fluoryzacja). Po przeprowadzonym zabiegu zawsze mogą Państwo liczyć na pomoc w doborze odpowiedniego produktu do higieny, który będzie odpowiednio dopasowany do Państwa problemu i potrzeb. Pani Aga jest osobą otwartą, która zawsze Państwa wysłucha i postara się odpowiedzieć na wszelkie nurtujące pytania związane ze zdrowiem jamy ustnej.

2023

 • Jama ustna bez tajemnic-duet idealny współpraca stomatolog-higienistka, kwiecień
 • Udział w konferencji „Dental Summer Garden”, 26 sierpnia 2023r.

2019

 • Uczestnictwo w szkoleniu „Profilaktyka – Rekomendacja – Komunikacja”, Wrocław 28.09.2019

2018

 •  Międzynarodowe Targi i Kongres Stomatologii i Medycyny Estetycznej    "Warsaw Dental Medica Show" 6-8.09.2018:
  -  Konferencja "EDUASYST" Sesja specjalna dla Higienistek i Asystentek Stomatologicznych, Dyplomowana Higienistka Stomatologiczna - Anita Walczak
 • Warsztaty "Profesjonalna higiena pacjenta w gabinecie i w domu", Justyna Rudowicz, Pierre Fabre Medicament Polska, Wrocław 28.06.2018:

2017

 • Kursy Medyczne dla Higienistek i Asystentek Stomatologicznych podczas 25 Międzynarodowych Targów Stomatologicznych w Krakowie, Krakdent 11.03.2017:
  - "Triage periodontologiczny: czy u każdego pacjenta wykonujemy skaling. piaskowanie i fluoryzację?", dr n. mrd. Marta Czownicka
  - "Fizjolgiczne starzenie się przyzębia, jak sobie radzić praktycznie w zabiegach podtrzymujących efekty leczenia?", dr n. med. Witold Jurczyński
  - "Wpływ używek i narkotyków na biologię jamy ustnej. Jak rozpoznać problem i pomóc pacjentowi? " dr n. med. Lidia Jamróz- Wilkońska
  -"Profesjonalne wsparcie farmakologiczne w optymalizacji zabiegów higienicznych u pacjentów leczonych periodontologicznie", Karolina Kaczkowska, przedstawiciel medyczny Pierre Fabre Oral Care
  - "Laserodiagnostyka w wykrywaniu próchnicy u dzieci i młodzieży", dr n. med. Maciej Maciejewski
  - "Komunikacja i współpraca w zespole endodontycznym przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych - model postępowania", lek. dent. Bartosz Karaś
  - "Z cyklu: psychologia zachowań", dr Teresa Sławińska

2016

 • Targi Stomatologiczne DENTAMED Wrocław 18-19.11.2016
 • Kurs medyczny dla higienistek i asystentek stomatologicznych:
  -"Wprowadzenie do profilaktyki onkologicznej, sytuacja zdrowotna w Polsce, specyfika diagnostyki, identyfikowanie pacjentów z wysokim ryzykiem"
  -"Schemat postępowania w promocji zdrowia jamy ustnej w środowisku nauczania"
  -"Od przedszkolaka do emeryta"-promocja technik oczyszczania i środków do utrzymywania higieny w warunkach domowych
  -"Problematyka współczesnej stomatologii sądowej w aspekcie współpracy z higienistką lub asystentką w gabinecie dentystycznym (lek. dent. Ewa Minor-Ptaszyńska, dr n. zdr Danuta Kaczmarska, dr Teresa Fehrenbach Kraków, 12.03.2016

2015

 • Targi Stomatologiczne KRAKDENT Kraków 21.03.2015
 • Targi Stomatologiczne DENTAMED Wrocław 6-7.11.2015

2014

 • Targi Stomatologiczne DENTAMED Wrocław 7-8.11.2014
 • Szkolenie: „Pierwsza pomoc przedmedyczna” Wrocław, 28.06.2014.
 • Dwudniowy Kurs Medyczny: „Psychologiczne aspekty pracy higienistki z pacjentem” Wrocław, 22-23.05.2014.
 • Uczestnictwo w warsztatach z zakresu "Kwasowej Erozji Szkliwa i Nadwrażliwości zębiny" Wrocław, 13.04.2014.

2013

 • Szkolenie: „Indywidualna profilaktyka w nowoczesnym gabinecie stomatologicznym – zastosowanie najnowszych technik i praktyczne użycie produktów do higieny jamy ustnej” Prowadzący: dypl. hig. Mira Baran, Firma: Indent. Wrocław, 8.11.2013.
 • Targi Stomatologiczne „Dentamed” Wrocław, 8-9.11.2013.
 • Międzynarodowe Targi Stomatologiczne „Cede” Poznań, 12-14.09.2013 (zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami technicznymi i naukowymi z zakresu stomatologii)
 • Stomatologia mikroskopowa- szkolenie podstawowe Łódz, 27.04.2013.

2012

 • „Profesjonalna asystentka stomatologiczna” Karpacz, 31.03.2012.

2011

 • Kurs Medyczny Doskonalący dla Higienistek i Asystentek. Kraków, 5.03.2011.

2010

 • „Bezpieczny Gabinet”, „Mówię do Ciebie Człowieku”. Wrocław, 16.07.2010.
 • Profilaktyka próchnicy – lakowanie i lakierowanie zębów, metody, technika. Częstochowa, 12.06.2010.

2009

 • Udział w Targach oraz Konferencji „Dentamed”. Wrocław, 13-15.11.2009.
 • Dlaczego zmiany okołowierzchołkowe się nie goją? Prowadzący: dr A. Żynin. Wrocław, 5.11.2009.
 • Nowoczesne metody usuwania osadu i kamienia nazębnego – scaling, piaskowanie. Częstochowa, 21.03.2009.

2007

 • Zapobieganie zakażeniom w gabinecie stomatologicznym. Szybka dezynfekcja z produktami firmy Anios. 19.10.2007.
 • Leki znieczulające stosowane w stomatologii. Bezpieczeństwo stosowania znieczuleń. Pierwsza pomoc w stanach nagłych w gabinecie stomatologicznym. Wrocław, 24.11.2007.

Edyta Cynk

Dyplomowana Asystentka Stomatologiczna

Kwalifikacje zawodowe dyplomowanej asystentki stomatologicznej Pani Edyta uzyskała w Policealnej Szkole Medycznej we Wrocławiu w 2014 r. Praktykę zawodową odbywała w Gabinecie stomatologicznym „Grupowa Praktyka Lekarska” w Siechnicy, a także „Centrum Stomatologii MEDLIFE DENT”. Do wykonywanej pracy podchodzi z pełnym zaangażowaniem,a dobro pacjenta i jego zadowolenie są zawsze na pierwszym miejscu.Jest osoba otwartą i empatyczną. Pani Edyta stale podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności.

2019

 • Uczestnictwo w szkoleniu „Profilaktyka – Rekomendacja – Komunikacja”, Wrocław 28.09.2019

2018

 •  Międzynarodowe Targi i Kongres Stomatologii i Medycyny Estetycznej "Warsaw Dental Medica Show" 6-8.09.2018:
  -  Konferencja "EDUASYST" Sesja specjalna dla Higienistek i Asystentek Stomatologicznych, Dyplomowana Higienistka Stomatologiczna - Anita Walczak

2017

 • Kursy Medyczne dla Higienistek i Asystentek Stomatologicznych podczas 25 Międzynarodowych Targów Stomatologicznych w Krakowie, Krakdent 11.03.2017:
  - "Triage periodontologiczny: czy u każdego pacjenta wykonujemy skaling. piaskowanie i fluoryzację?", dr n. mrd. Marta Czownicka
  - "Fizjolgiczne starzenie się przyzębia, jak sobie radzić praktycznie w zabiegach podtrzymujących efekty leczenia?", dr n. med. Witold Jurczyński
  - "Wpływ używek i narkotyków na biologię jamy ustnej. Jak rozpoznać problem i pomóc pacjentowi? " dr n. med. Lidia Jamróz- Wilkońska
  -"Profesjonalne wsparcie farmakologiczne w optymalizacji zabiegów higienicznych u pacjentów leczonych periodontologicznie", Karolina Kaczkowska, przedstawiciel medyczny Pierre Fabre Oral Care
  - "Laserodiagnostyka w wykrywaniu próchnicy u dzieci i młodzieży", dr n. med. Maciej Maciejewski
  - "Komunikacja i współpraca w zespole endodontycznym przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych - model postępowania", lek. dent. Bartosz Karaś
  - "Z cyklu: psychologia zachowań", dr Teresa Sławińska

2016

 • Kurs medyczny "Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym" Wrocław 3.09.2016

2015

 • Targi Stomatologiczne DENTAMED Wrocław 6-7.11.2015
 • Szkolenie: „Wykwalifikowany personel medyczny – klucz do właściwego funkcjonowania gabinetu stomatologicznego” Wrocław, 2.10.2015.

Iwona Chudzikiewicz

Dyplomowana Asystentka Stomatologiczna

Iwona Chudzikiewicz jest dyplomowaną asystentką stomatologiczną – absolwentką Policealnej Szkoły Medycznej we Wrocławiu, która praktykę zawodową zdobywała w gabinecie FitDent we Wrocławiu. Współpracuje z lekarzami różnych specjalizacji z zakresu: ortodoncji, endodoncji (w tym leczeniem pod mikroskopem), stomatologii zachowawczej i chirurgii. Oprócz dyplomu asystentki stomatologicznej, jest również dyplomowaną położną i opiekunką dziecięcą. Jest osobą miłą i empatyczną, stawiającą nade wszystko dobro pacjentów. Oprócz medycyny interesuje się tańcem towarzyskim, tworzeniem ogrodów, malarstwem i opieką nad małymi zwierzętami domowymi.

2019

 • Uczestnictwo w szkoleniu „Profilaktyka Rekomendacja Komunikacja", Wrocław 28.09.2019.
 • Szkolenie wewnętrzne: Ortodoncja w praktyce - znajomość materiałów i elementów ortodontycznych. Szkolenie przeprowadzone przez dyplomowaną higienistkę stomatologiczną Agnieszkę Stępień, Wrocław wrzesień 2019.

Krystyna Lazouskaya

Dyplomowana asystentka stomatologiczna

Pani Krystyna ukończyła Policealną Szkołę Asystentek Stomatologicznych we Wrocławiu w roku 2022. Do zespołu OrthoClinic dołączyła jako osoba bardzo wesoła, każdego dnia witając nas uśmiechem.

Jako osoba bardzo zaangażowana w swoją pracę, którą wykonuje z pasją każdego dnia stara się zdobywać jak najwięcej doświadczenia poprzez pracę przy pacjencie, jak również uczestnicząc w szkoleniach dedykowanych asystentkom stomatologicznym. Pani Krysia jak dotąd brała udział w szkoleniu „ Protefix” we Wrocławiu w roku 2022 jak również uczestniczyła w szkoleniach podczas Targów Asysdent” w 2023 roku w Łodzi.

Nasza pełna energii asystentka uwielbia jazdę na rowerze i przebywanie na świeżym powietrzu, gdzie z pasją oddaje się fotografii. Nie straszna jej nawet pogoda. Tu każdego dnia nabiera energii, a gdy pogoda nie dopisuje to zawsze jest dobry czas aby poćwiczyć na siłowni albo zająć się szydełkowaniem w zaciszu domowym w towarzystwie zawsze oddanego kota.

Renata Zuk

Asystentka stomatologiczna

Pani Renata ukończyła policealna szkole dla asystentek we Wrocławiu, dyplom kwalifikowanej asystentki stomatologicznej uzyskała w 2017 r. z wynikiem 100%. Swoje kwalifikacje doskonaliła w gabinetach stomatologicznych, między innymi: Ortodent, Gabinet ortodontyczny Smolec. Praca na tym stanowisku to dla niej pasja podchodzi do niej z wielkim zaangażowaniem i perfekcja. Uwielbia prace z chirurgiem i ortodonta. Dobro pacjenta i jego zadowolenie jest dla niej zawsze na pierwszym miejscu.

Pani Renata stawia na swój rozwój dlatego podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach.

 • 2019r. : szkolenie z zakresu higienizacji od A do Z Wroclaw
 • 2023: szkolenie z zakresu chirurgi i implantologi

Magda Wiertel

Asystentka stomatologiczna

Pod koniec grudnia 2022 roku Magda dołączyła do naszego Zespołu oraz na praktykę jako higienistka stomatologiczna w trakcie nauki.

Magda z racji swojego empatycznego usposobienia, ma bardzo dobry kontakt z najmłodszymi pacjentami, którzy bez obaw wracają na następne wizyty. Cechuje się przy tym poczuciem humoru, otwartością, jak i ogromną chęcią, żeby poznać każdy indywidualny przypadek pacjenta, a następnie jak najlepiej mu pomóc. Obecnie czynnie i profesjonalnie asystuje lekarzom różnych specjalności. Od początku swojej nauki bierze udział w licznych kursach oraz szkoleniach. Po pracy uwielbia przemierzać kilometry na górskich szlakach oraz interesuje się sztuką tatuażu.

 • 06.2023 Indent „ZDROWIE ZACZYNA SIĘ W JAMIE USTNEJ efektywne rozwiązania w prawidłowej higienie. Mechaniczna kontrola biofiomu.” 
 • 05.2023 „Oral-B Webinar Nowa klasyfikacja chorób przyzębia oczami chirurga”
 • 04.2023 BlanX i Biorepair „innowacyjne protokoły higieny jamy ustnej u pacjentów”
 • 11.2022 Sunstar Gum „ Profesjonalna pielęgnacja jamy ustnej przy użyciu produktów GUM SUNSTAR”

Agata Kątna

Asystentka stomatologiczna

Sympatię do zawodu i doświadczenie zdobywała od najmłodszych lat, ponieważ stomatologia to pasja i zawodowa droga jej mamy. W 2005 roku ukończyła szkołę Studium medyczne na kierunku Technik dentystyczny. Po paru latach pracy w zawodzie zmieniła kierunek i rozpoczęła prace na stanowisku asystentka stomatologiczna. Kolejne umiejętności poszerzała w szeregu szkoleń.

Agata, to prywatnie mama dwójki wspaniałych dzieci, co sprawia, że doskonale rozumie i potrafi znaleźć wspólny język z pacjentami w każdym wieku. Jej ciepłe podejście i empatia sprawiają, że nawet niespokojnie pacjenci, w gabinecie stomatologicznym czują się komfortowo i bezpiecznie.

Poza pracą Agata uwielbia snowboard. Relaksuje się w podróżach kamperem. Wycisza w lesie, ale lubi również dobry, głośny koncert. Jest też złotą rączką i niestraszny jej nawet remont domu.

Agata jest nie tylko kompetentną asystentką stomatologiczną, ale również osobą pełną energii, pasji i pozytywnego podejścia do życia. Jej obecność w naszym zespole sprawia, że każda wizyta w naszym gabinecie staje się przyjemnym i relaksującym doświadczeniem. Jest gotowa pomóc Ci w każdej kwestii związanej z Twoim leczeniem stomatologicznym i zapewnić Ci pełne wsparcie podczas całego procesu.

Natalia Wiertelorz

Recepcjonistka / Higienistka

W 2015 roku Pani Natalia ukończyła szkołę na kierunku asystentka stomatologiczna. Od grudnia 2015 roku pracowała w gabinecie stomatologicznym Evadent2 we Wrocławiu, gdzie została przygotowana do asysty w stomatologii zachowawczej, endodoncji mikroskopowej, chirurgii, implantologii i protetyce. We wrześniu 2017 roku podjęła naukę na kierunku higienistki stomatologicznej i w 2019 roku uzyskała dyplom. W 2018 roku podjęła pracę w Centrum Chirurgii i Estetyki Twarzy gdzie pracowała głównie w chirurgii i ortodoncji. Dzięki tej pracy zgłębiła swoją wiedze w fotografii stomatologicznej, a także pracy na skanerze wewnątrzustnym. Od kwietnia 2019 roku rozpoczęła pracę w Centrum Ortodontyczno-Stomatologicznym OrthoClinic, gdzie zajmuję się głównie pracą na recepcji, a także wykonuje zabiegi higienizacyjne.

2020

 • ,,Standardy Profesjonalnej Rejestracji Medycznej” (Wrocław, 18.09.2020)

2019

 • „Profilaktyka – Rekomendacja – Komunikacja” (Wrocław 28.09.2019)
 • PERIO Akademia Pierre Fabre Oral Care (Wrocław, 2019)

2017

 • Higienizacja od A do Z (23 września 2017)
 • „ASYSTOWANIE PRZY ZABIEGACH IMPLANTOLOGICZNYCH I CHIRURGICZNYCH – wykład i warsztat.” (Wrocław 2.-3.12.2017)
 • II Ogólnopolski Zjazd Higienistek i Asystentek Stomatologicznych "Zawód higienistki i asystentki wart POZNANIA". CEDE 2017 - Poznań

mgr inż. Iwona Lepszy

Recepcjonistka

W roku 2006 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej o specjalności Inżynieria Chemiczna i Procesowa. Znajomość związków i terminów chemicznych niezaprzeczalnie ułatwia jej poruszanie się w świecie stomatologii i ortodoncji.

Jeszcze w trakcie studiów, a także podczas rocznego pobytu w Londynie w Wielkiej Brytanii, Pani Iwona miała okazję poszerzać wiedzę, oraz zainteresowania zdobyte w trakcie nauki. Wyjazd ten przyniósł jej również niezapomniane doświadczenia w pracy z dziećmi, dla których wizyta w gabinecie stomatologicznym, czy też ortodontycznym wiąże się często z ogromnym przeżyciem i emocjami.

Każdy dzień jest inny i każdego dnia czekają na nas nowe wyzwania, dzięki czemu nie ma mowy o jakiejkolwiek rutynie. Możliwość spełniania się i rozwoju zawodowego jest tym, co motywuje, aby każdy dzień rozpoczynać z uśmiechem na twarzy.

2017

 • Kursy Medyczne dla Higienistek i Asystentek Stomatologicznych podczas 25 Międzynarodowych Targów Stomatologicznych w Krakowie, Krakdent 11.03.2017:
  - "Triage periodontologiczny: czy u każdego pacjenta wykonujemy skaling. piaskowanie i fluoryzację?", dr n. mrd. Marta Czownicka
  - "Fizjolgiczne starzenie się przyzębia, jak sobie radzić praktycznie w zabiegach podtrzymujących efekty leczenia?", dr n. med. Witold Jurczyński
  - "Wpływ używek i narkotyków na biologię jamy ustnej. Jak rozpoznać problem i pomóc pacjentowi? " dr n. med. Lidia Jamróz- Wilkońska
  -"Profesjonalne wsparcie farmakologiczne w optymalizacji zabiegów higienicznych u pacjentów leczonych periodontologicznie", Karolina Kaczkowska, przedstawiciel medyczny Pierre Fabre Oral Care
  - "Laserodiagnostyka w wykrywaniu próchnicy u dzieci i młodzieży", dr n. med. Maciej Maciejewski
  - "Komunikacja i współpraca w zespole endodontycznym przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych - model postępowania", lek. dent. Bartosz Karaś
  - "Z cyklu: psychologia zachowań", dr Teresa Sławińska
 • Szkolenie "Higiena i dezynfekcja w gabinecie stomatologicznym. Zapobieganie uchybieniom w procedurach higienicznych stosowanych w gabinetach stomatologicznych", Car Line, Prowadzący: Dr n. med. Justyna Piwowarczyk, Wrocław 3.03.2017

2016

 • Targi Stomatologiczne DENTAMED Wrocław 8-19.11.2016

2015

 • "Szkolenie z zakresu Obsługi pacjentów niepełnosprawnych" - Prowadzący: Adam Bartków, Firma: Open Qualis, Wrocław 11.01.2015
 • Szkolenie "Komunikacja z pacjentem w gabinecie stomatologicznym" - Prowadzący: Krystyna Witała, Firma: Open Qualis, Wrocław 11.01.2015
 • Targi Stomatologiczne KRAKDENT Kraków 21.03.2015

2014

 • Szkolenie wewnętrzne: „Podstawy fotografowania" - specjalista ortodonta Katarzyna Golusik, specjalista ortodonta Beata Bielicka
 • Targi Stomatologiczne DENTAMED Wrocław 7-8.11.2014

2013

 • Międzynarodowe Targi Stomatologiczne CEDE Poznań 12-14.09.2013 (zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami technicznymi i naukowymi z zakresu stomatologii)
 • Targi Stomatologiczne DENTAMED Wrocław 8-9.11.2013
 • Szkolenie: „Indywidualna profilaktyka w nowoczesnym gabinecie stomatologicznym – zastosowanie najnowszych technik i praktyczne użycie produktów do higieny jamy ustnej” Prowadzący: dypl. hig. Mira Baran, Firma: Indent, Wrocław 8.11.2013
 • Szkolenie wewnętrzne: „Nauka procedur ortodontycznych i asystowanie lekarzowi podczas pracy w gabinecie ortodontycznym" - specjalista ortodonta Katarzyna Golusik, asystentka Agnieszka Stępień
 • Szkolenie wewnętrzne: „Nauka procedur stomatologicznych i asystowanie lekarzowi podczas pracy w gabinecie stomatologicznym" – stomatolog Sabina Zakrzewska-Pik, asystentka Agnieszka Stępień
 • Szkolenie wewnętrzne: „Zapobieganie zakażeniom w gabinecie stomatologicznym" - asystentka Agnieszka Stępień

mgr. Milena Włuka

Rejestratorka

Milena ukończyła studia licencjackie na kierunku kosmetologia w 2018r na PMWSZ w Opolu. Tytuł magistra z tego kierunku zdobyła w 2020r studiując na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Mimo zdobytego wykształcenia postanowiła zmienić ścieżkę rozwoju i spróbować swoich sił w całkiem odmiennej branży na rejestracji stomatologicznej, gdzie wita przychodzących Pacjentów oraz sprawia, że ich czas oczekiwania na wizytę upływa w miłej atmosferze.

Milenę cechuje empatia do drugiego człowieka, opanowanie i wyrozumiałość. Ogromnie ceni sobie chwile spędzone z rodziną, bliskimi osobami. Uwielbia wolny czas spędzać na rowerze, rolkach, spacerach, latem obowiązkowo góry Tatry. Fanka muzyki i koncertów.

Rysowana mapa pokazująca Orthoclinic

Zapraszamy również zmotoryzowanych

Niestety nie mamy miejsc postojowych bezpośrednio pod naszym gabinetem, które moglibyśmy udostępnić naszym pacjentom. Miejsca takie dostępne są na pobliskich osiedlach wokół bloków mieszkalnych, zarówno na ulicy Przyjaźni, Rodzinnej jak i Sąsiedzkiej. Można też parkować wzdłuż ulicy Krzyckiej.

Nie zwlekaj, zadbaj o siebie już dziś!

Troszczymy się zarówno o zdrowie, jak i piękny wygląd, a w rezultacie wspaniałe samopoczucie.
Potrzebujesz profesjonalnej pomocy? W OrthoClinic we Wrocławiu czeka na Ciebie szereg specjalistów - nie tylko z zakresu ortodoncji, ale też szeroko pojętej stomatologii. Nasz zespół odpowie na każde pytanie. Zadzwoń!

Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 20.00

keyboard_arrow_up